Single Blog

ABDÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK ELSŐ TALÁLKOZÓJA

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta hívásunkat rendezvényünkre, ide, a Község új házába.  Balogh Sándorné, Szabó Margit vagyok, szüleim néhai Szabó Andor és Blázovits Margit.

 Ezen a szép napon összekötöttük Szent István királyunkra, a magyar államiságra való emlékezést a falu jelentős eseményével. Nem akarok nagy szavakkal, hasonlattal élni. Első királyunk hazát adott népének. Az 1830-as 40-es években az új faluba költözött eleink 1845. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén élhették át új templomuk felszentelési szertartását. Ettől az időtől fogva ünnepeli Abda község búcsúi napját is augusztus 20-án. Falunk lakói pedig ezen a napon vehetik át közösségi életüknek új színterét, házát. S nem utolsó sorban Abdán ez a nap mindig ünnep, mert ma van a falu búcsújának is a napja. A vigasságnak, a szórakozásnak, a találkozásoknak az ideje. Ilyenkor hazatérnek azok is, akik már nem itt élnek ugyan, de a családjukkal, rokonokkal, ismerősökkel való találkozásért, beszélgetésért megteszik a rövidebb-hosszabb utat szülőfalujukba.  Az Abdáról elszármazottak első találkozójának időpontja is ezért tevődött erre a napra. Ki az elszármazott? Mindenki, aki valaha itt élt, lakott, és ezáltal kötődött, vagy még ma is kötődik községünkhöz. Alkalom ez az összejövetel arra is, hogy együtt legyünk régi és új, volt és mai abdaiak barátságban, békességben. Régen látott falubeliek, osztálytársak, tanárok, rokonok, szomszédok barátok és ismerősök találkozzanak egymással, s nyújtson ez a mai nap jó alkalmat az emlékezésre, a baráti beszélgetésre is. Első alkalommal rendezi meg a község önkormányzata az Abdáról elszármazottak találkozóját. Elszármazottak, mert a jelenlévők többségének szülei itt élték, élik le életüket, s Önök pedig ifjúságukat töltötték itt, telve reménységgel a jövőt illetően. Az idősebbek elmondhatják, az a falu, ahová visszahívták őket, már elmúlt. Az, ahol kisgyermekként, fiatalként boldogan várták a nagy ünnepeket, a húsvétot, a karácsonyt, a búcsút. Emlékeznek még arra, ahogy húsvét és búcsú előtt az asszonyok meszeltek, takarítottak, rendbe szedték a kiskerteket, ahol fiúként locsolkodni mentek. Karácsonykor a gyerekek mendikáltak, majd az éjféli misére ment a falu apraja-nagyja. Ahogy a szép fehér havon csikorogtak a cipők, a csizmák, ahogy libasorban haladtak az emberek a templomba. Hát igen! Akkor még jóval kisebb település volt falunk, a gyerekek még mindenkit név szerint ismertek. Mi köt ide, ehhez a faluhoz mindannyinkat? Kit a szülői ház, a rokonok, kit az iskolai emlékek, kit a barátok és ismerősök, kit a temető… . Fontos a szülőfaluhoz való kötődés érzetének erősítése azokban az Abdáról elszármazott emberekben, akiket a sors más vidékre sodort. Itt van az otthon, itt van a szülőföld, ide kötnek a meghatározó gyermekkori emlékek. Legyen minden jelenlévő, hazatért abdai hírvivője ennek a találkozónak, és jövőre hívja ő is volt falubelijét. A hagyományteremtés szándékával hívta haza az Önkormányzat a faluból elszármazottakat, hogy ismerkedjenek egykori lakóhelyük új arcával, s találkozzanak rég nem látott ismerőseikkel. Adják hírül, mondják el: minden év augusztus 20-án találkozzunk otthon, a falunkban. Abda mindig hazavárja azokat, akik büszkék gyökereikre, szülőfalujukra, kerüljenek is bárhová. A tavalyi évben örömmel adtunk helyet Cs. Szabó Lajos iskolánk volt tanára festménykiállításának, melyet születésének centenáriuma alkalmából rendeztek az iskola aulájában, s most Horváth István, iskolánk volt diákja akvarelljeinek kiállítását tekinthetik meg kedves vendégeink. A találkozó alkalmából megjelent a II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítványnak egy kiadványa Somogyi Éva szerkesztésében az abdai Radnóti emlékhely történetéről, az önkormányzat pedig Somogyi Éva fotóiból egy képeslapot is kiadott. A brosúra és a képeslap is megvásárolható itt az információs pultnál egyéb más, Abdáról szóló kiadvánnyal együtt. A képeslapot fogadják el a mai nap emlékéül nagy szeretettel.

Az információs pultnál találnak egy Vendégkönyvet is. Kérjük, írják benne le benyomásaikat, gondolataikat, érzéseiket a mai rendezvényről.                                Szeretnénk kérni azt is, írják bele nevüket, (hölgyeknél a lánykori nevet is) címüket, telefonszámukat. Ha van olyan, akivel itt nem találkoztak, de az Ő elérhetőségét tudják, kérjük, írják le azt is. Így reményeink szerint egyre kevésbé fordul elő, hogy valaki nem értesül az Abdáról elszármazottak találkozójáról.

A továbbiakban mit és miről hallhatnak:

 Szavalat következik.

 Wass Albert : Üzenet haza című versét Somogyiné Bakos Edina – a helyi Radnóti Miklós Kultúrház vezetője mondja el.

Megkérem Szabó Zsolt polgármester urat, mutassa be a mai falut Önöknek, beszéljen jelenéről, a jövő terveiről.

Iskolánkról, – mely mindannyiuk emlékeinek közös tere, – hallanak ismertetést. Milyen volt, azt tudják. Ma hol tart, milyen munka folyik ott, arról hallanak tájékoztatást. Sajnos Lehotzky Józsefné, a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója egyéb, halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud ezen a jeles napon itt lenni, ezért kérem, hallgassák meg írásbeli tájékoztatóját.

A helyi Dalárda abdai népdalokat énekel. Karvezető: Karsai Klára.  A népdalok Barsi Ernő „Abdai néphagyományok Kaszás Ferencné Somogyi Terézia emlékezetében” című gyűjtéséből valók.

Rácz Ágnes, a Zrínyi Ilona Általános Iskola 8. osztályos tanulójának zongorajátéka következik.

 

Felkérem Somogyi György nyugdíjas abdai polgármester Urat Horváth István Munkácsy-díjas belsőépítész, festőművész akvarell-kiállításának megnyitására.

 

Megkérdezem Horváth István urat, szeretné-e a jelenlevőkkel gondolatait megosztani?  

Comments (0)

Post a Comment